Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

 


Anunt nr. 13312/18.06.2021 - Directia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului a judetului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante - rezultate selectie dosare - rezultate proba scrisa - rezultate proba interviu - rezultate finale


ANUNT nr.11400/17.05.2021 - concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala

rezultate selectie dosare - rezultate proba scrisa - rezultate contestatie proba scrisa - rezultate proba interviu - rezultate finale - anunt pentru candiatii admisi


Anunt recrutare/angajare asistenti maternali profesionisti - Directia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului a judetului Satu Mare angajeaza asistenti maternali profesionisti in cadrul  proiectului TEAM-UP ,,Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" - cod proiect: POCU/480/4/19/127169 - azi data de 22.03.2021


Anunt nr. 3836/11.03.2021 Directia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului a judetului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a functiei publice de executie vacante.  rezultate proba selectie dosare -rezultate proba scrisa - rezultate interviu

rezultate finale

 


Rectificare la Anuntul 4008/12.02.2021 pentru bibliografia  la asistent medical igiena si inspector de specilitate debutant CIAS Sansa Satu Mare

 


ANUNT nr.4008/12.02.2021 - concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala - Erata

rezultate selectie dosare  rezultate proba scrisa rezultat -  contestatie proba scrisa

rezultate interviu - rezultate finale - Anunt pentru cei admisi


Anunt nr. 31181/17.12.2020 - Directia Generala de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului a judetului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

 - rezultate selectie dosare - rezultate proba scrisa -rezultate proba interviu - rezultate finale

1.  Atributiile postului si bibliografie - consilier asistent - Compartiment Telefonul Copilului

2. Atributiile postului si bibliografie - consilier juridic principal - Biroul Achizitii publice

3. Atributiile postului si bibliografie - consilier principal - Biroul Managamentul Calitatii si Monitorizare Servicii Sociale, Contractare Servicii Sociale si Informatica

4. Atributiile postului si bibliografie - consilier principal - Serviciul, Buget, Finante, Contabilitate

5. Atributiile postului si bibliografie - referent de specialitate - Compartiment Evidenta si Plata Prestatii Sociale - rezultate selectie dosare

 

ANUNT - concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala - proba scrisa 11.01.2021 - rezultate proba selectie dosare - Anunt cu privire la proba scrisa - rezultate proba scrisa

rezultare recorectare  - rezultate contestatie   - rezultate proba interviu - rezultate finale - anunt important

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade sau in trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual -  examen promovare data 18.12.2020 - rezultate proba selectie dosare -  rezultate proba scrisa  - rezultate finale

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade sau in trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual -  examen promovare data 17.12.2020 - rezultate proba scrisarezultate pboba selectie dosare - rezultate finale

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade sau in trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual - examen promovare data 16.12.2020 - rezultate proba scrisa - rezultate proba selectie dosare - rezultate finale

 

Anunt nr. 29378/27.11.2020 privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - Rezultate proba selectie dosare -  Formular inscriere - descarcati aici  rezultate proba scrisa - Anunt informare interviu - rezultate proba interviu - rezultate finale

 

Lista candidatilor admisi in urma anuntului privind angajarea fara concurs pe perioada determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta


ANUNT privind angajarea fara concurs pe perioada determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare ANGAJEAZA asistenti maternali profesionitti. lb. romana - lb. maghaira

Publicat azi 07.05.2020

 

Rezultatul final la concursul de recrutate organizat in data de 10.12.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 31846/08.11.2019.

 

Rezultatul solutionarii contestatie la proba interviu desfasurata in data de 16.12.2019 concursul de recrutate organizat in data de 10.12.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 31846/08.11.2019.

 

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutate organizat in data de 10.12.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 31846/08.11.2019.

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutate organizat in data de 10.12.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 31846/08.11.2019.

 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutate organizat in data de 10.12.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 31846/08.11.2019.

 

Anunt important pentru candidatii admisi la concursul de recrutare a personalului contractual cu proba scrisa in data 12.11.2019.

 

Rezultate finale obtinute, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 conform Anuntului nr. 29887/18.10.2019.

 

Rezultate finale obtinute, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 conform Anuntului nr. 29886/18.10.2019.

 

 

Rezultate finale obtinute, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 conform Anuntului nr. 29888/18.10.2019.

 

Rezultate obtinute in urma probei interviu, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 conform Anuntului nr. 29888/18.10.2019.

 

Rezultate obtinute in urma probei interviu, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 conform Anuntului nr. 29887/18.10.2019.

 

Tabel cu rezultatul final obtinut, de catre candidatul inscris la concursul in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante, conform Anuntului nr. 29885/18.10.2019.

 

Tabel privind rezultatele obtinute in urma probei interviu, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante, conform Anuntului nr. 29886/18.10.2019.

 

Tabel privind rezultatul contestatiei depuse la proba scrisa, in procedura de concurs organizat in vederea ocuparii unor posturi de natura contractuala vacante, conform Anuntului nr. 29888/18.10.2019 care a avut proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Tabel privind rezultatele obtinute in urma probei scrise, de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 29888/18.10.2019.

 

Tabel nominal cu rezultatele obtinute in urma probei interviu, de catre candidatul inscris la concursul in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 29885/18.10.2019.

 

Tabel privind rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare din data de 12.11.2019 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 29886/18.10.2019.

 

Tabel privind rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise de catre candidatii inscrisi la concursul din data de 12.11.2019 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 29887/18.10.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele ob?inute în urma probei scrise, de catre candidatii inscrisi la concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anun?ului nr. 29885/18.10.2019 cu proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Anun? Nr. 31846 / 08.11.2019 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, str. Corvinilor, nr. 18, organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii publice de executie vacante.

 

Tabel privind rezultatul contestatiei depuse de catre candidata inregistrata sub nr. 30860 in procedura de concurs organizat, in vederea ocuparii postului de natura contractuala vacant de asistent medical debutant in cadrul C.I.A.P.H.M. "O viata noua" Satu Mare, conform Anuntului nr. 29887/18.10.2019 care va avea proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Tabel privind rezultatele ob?inute în urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutate in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante, conform Anun?ului nr. 29888/18.10.2019, care va avea proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Tabel privind rezultatele ob?inute în urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutate in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante, conform Anun?ului nr. 29887/18.10.2019, care va avea proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Tabel privind rezultatele ob?inute în urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutate in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante, conform Anun?ului nr. 29886/18.10.2019, care va avea proba scrisa in data de 12.11.2019.

 

Rezultatele obtinute in urma verificarii dosarelor depuse la concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie temporar vacante conform Anun?ului nr. 30414/25.10.2019.

 

Tabel Nominal - cu rezultatele obtinute in urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul în vederea ocup?rii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anun?ului nr. 29885/18.10.2019 - medici, care va avea proba scrisa in data de 12.11.2019

 

Anun? Nr. 30414 / 25.10.2019 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie temporar vacante.

 

Anun? Nr. 29888/18.10.2019 - personal auxiliar - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs în vederea ocup?rii pe perioad? nedeterminat? a urm?toarelor posturi vacante de natur? contractual?.

 

Anun? Nr. 29885/18.10.2019 - medici - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs în vederea ocup?rii pe perioad? nedeterminat? a urm?toarelor posturi vacante de natur? contractual?.

 

Anun? Nr. 29886/18.10.2019 - personal specialitate - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs în vederea ocup?rii pe perioad? nedeterminat? a urm?toarelor posturi vacante de natur? contractual?.

 

Anun? Nr. 29887/18.10.2019 - personal de ingrijire - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs în vederea ocup?rii pe perioad? nedeterminat? a urm?toarelor posturi vacante de natur? contractual?.

 

Tabel nominal, cu rezultatele finale ob?inute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anun?ului nr. 17113/28.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele ob?inute în urma probei interviu de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anun?ului nr. 17113/28.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele ob?inute în urma probei scrise de catre candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anun?ului nr. 17113/28.06.2019.

 

Rezultatul final, al examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Rezultatul probei interviu, a examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele ob?inute în urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anun?ului nr. 17113/28.06.2019.

 

Informare - in atentia candidatilor la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici din cadrul DGASPC Satu Mare.

 

Rezultatul probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Anun? 19265/17.07.2019, - Candida?ii admi?i conform rezultatelor finale la CONCURSUL DE RECRUTARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL cu proba scris? în data de 08.07.2019

 

Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr 15878/14.06.2019.

 

Tabel nominal cu rezultatele obtinute in urma probei interviu, desfasurate in data de 12.07.2019, cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 15878/14.06.2019.

 

Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anuntului nr. 15878/14.06.2019.

 

Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la  examenului pentru promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 16235 / 20.06.2019.

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute in urma probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 15878/14.06.2019.

 

Tabel Nominal privind rezultatul contesta?iei ob?inut la selec?ia dosarelor în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual?, vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform anuntului nr. 17113/28.06.2019.

 

Rezultate ob?inute în urma selec?iei dosarelor de înscriere, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 17113/28.06.2019, care va avea proba scris? în data de 08.07.2019

 

Anun? Nr. 17113/ 28.06.2019 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, perioada nedeterminata.

 

Anun? Nr. 16235 / 20.06.2019 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui de?inut de functionarii publici de execu?ie  din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.

 

Rezultate finale ob?inute în urma sus?inerii  examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut conform anuntului nr. 14206 / 30.05.2019. Rezultate finala proba scrisa protectia copilului si Rezultate finale proba scrisa asistenta sociala.

 

Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 14206 / 30.05.2019. Rezultate proba scrisa protectia copilului si Rezultate proba scrisa asistenta sociala.

 

Anun? Nr. 15878 / 14.06.2019 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natur? contractual?.

 

Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la  examenului pentru promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalui contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 14206 / 30.05.2019 ?i care va avea proba scris? în data de 13.06.2019 Dosare protectia copilului si Dosare asistenta sociala.

 

Anun? Nr. 14206 / 30.05.2019 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.

 

Anun? Nr. 6618 / 08.03.2019 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 

Rezultate finale ob?inute în urma sus?inerii  examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei interviu, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la  examenului pentru promovare în grad profesional imediat superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 15311 / 08.06.2018, ?i care va avea proba scris? în data de 18.06.2018.

 

Anunt 15104/07.06.2018, - ridicare Dosar medical in vederea efectuarii examenului medical la angajare.

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 11286/03.05.2018.

 

Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba interviu pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anuntului nr. 11286/03.05.2018

 

Tabel nominal privind rezultatele obtinute in urma probei interviu, desfasurate in data de 31.05.2018, cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 11286/03.05.2018.

Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anuntului nr. 11286/03.05.2018

 

Anunt proba interviu pentru in vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 11286/03.05.2018.

 

Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 25.05.2018 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 11286/03.05.2018.

 

Rezultate ob?inute în urma selec?iei dosarelor de înscriere, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 11286/03.05.2018, care va avea proba scris? în data de 25.05.2018

 

Anun? Nr. 13110 / 16.05.2018 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui de?inut de functionarii publici de execu?ie  din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.

 

Anun? Nr. 11286 / 03.05.2018 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 

Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anuntului nr 6508/09.03.2018.
 
Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba interviu, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 6508/09.03.2018.
 
Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute în urma probei scrise la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 6508/09.03.2018.
 

TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la concursul de recrutare, privind ocuparea func?iilor publice de execu?ie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 6508/09.03.2018

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 5086/23.02.2018

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele  ob?inute in urma probei interviu de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr 5086/23.02.2018

 

Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 20.03.2018 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 5086/23.02.2018.

 

Rezultate ob?inute în urma selec?iei dosarelor de înscriere, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 5086/23.02.2018, care va avea proba scris? în data de 20.03.2018

 

Fise de post concurs func?ii publice de execu?ie vacante, perioada nedeterminat?, publicat de c?tre Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, în data de 09.03.2018.

 

Anun? Nr. 6508 / 09.03.2018 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, perioada nedeterminata.

 

Anun? Nr. 5086 / 23.02.2018 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 
 
Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anuntului nr 36361/21.12.2017.
 
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 36361/21.12.2017.
 
 
Comunicare in urma solutionarii contesta?iei privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute în urma probei scrise la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 36361/21.12.2017.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la concursul de recrutare, privind ocuparea func?iilor publice de execu?ie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 36361/21.12.2017.
 
 
Anun? Nr. 634 / 10.01.2018 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea urmatorului post de natura contractuala, perioada nedeterminat?.
 
 
Fise de post concurs func?ii publice de execu?ie vacante, perioada nedeterminat?, publicat de c?tre Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, în data de 21.12.2017.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.
 
 
Anun? Nr. 36551 / 22.12.2017 - ERAT? - la concursul de recrutare a func?ionarilor publici, publicat de c?tre Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, în data de 21.12.2017.
 
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 33024/17.11.2017
 
 
Anun? Nr. 36361 / 21.12.2017 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea func?iilor publice de execu?ie vacante, perioada nedeterminat?.
 
 
Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.
 
 
Tabel Nominal privind rezultatul contesta?iei ob?inut la selec?ia dosarelor în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual?, vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.
 
 
Anun? Nr. 34837 / 07.12.2017 - privind organizare proba scrisa la concursul de recrutare personal contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare ?i care va avea proba scris? în data de 15.12.2017 ora 12.00.
 
 
Rezultate ob?inute în urma selec?iei dosarelor de înscriere, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017, care va avea proba scris? în data de 15.12.2017
 
 
Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 34311/04.12.2017
 
 
Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 34050/29.11.2017
 
 
Anun? Nr. 33764 / 27.11.2017 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare ?i care va avea proba scris? în data de 28.11.2017 ora 14.00.
 
 
Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr.30005/20.10.2017.
 
 
Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei interviu, promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr.30005/20.10.2017.
 
 
Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la  examenului pentru promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalui contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 32514 / 14.11.2017, ?i care va avea proba scris? în data de 28.11.2017
 
 
Anunt nr. 33307/21.11.2017 - proba interviului stabilita pentru data de 21.11.2017, începând cu ora 13.00.
 
 
Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr.33289/20.11.2017.
 
 
Anun? Nr. 33024 / 17.11.2017 - Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare organizeaz? concurs în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante.
 
 
Anun? Nr. 32514 / 14.11.2017 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.

 

Anunt nr. 32455/13.11.2017 -  proba scrisa stabilita pentru data de 20.11.2017 ora 10.00 se amân?  pentru ora 12.00

 

Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la  examenului pentru promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 30005 / 20.10.2017, ?i care va avea proba scris? în data de 20.11.2017.

 

Anun? Nr. 30005 / 20.10.2017 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui de?inut de func?ionarii publici de execu?ie din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Sociala ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare.

 

Tabel Nominal cu rezultatele finale la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice conform Anuntului nr. 14039/22.05.2017

 

Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 14039/22.05.2017

 

Comunicare in urma solutionarii contestatiei privind rezultatul obtinut la proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul DGASPC Satu Mare

 

Anunt nr. 17316/23.06.2017 -  proba interviu  stabilit la data de 26.06.2017 ora 1300 se amân?  pentru ziua de mar?i 27.06.2017 ora 1400 

 

TABEL NOMINAL, cu rezultatele ob?inute în urma probei scrise a candida?ilor înscri?i la concursul de recrutare, privind ocuparea func?iilor publice de execu?ie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 14039/22.05.2017

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 14037/22.05.2017

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele ob?inute în urma probei interviu, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii a unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr.14037/22.05.2017

 

Rezultate ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr.14037/22.05.2017.

 

Rezultatele ob?inute în urma îndeplinirii procedurii de selec?ie a dosarelor candida?ilor înscri?i la concursul de recrutare, privind ocuparea func?iilor publice de execu?ie vacante din cadrul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a jude?ului Satu Mare, conform Anun?ului nr. 14039/22.05.2017

 

Rezultate obtinute in urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 14037/22.05.2017, care va avea proba scrisa in data de 15.06.2017

 

Anunt nr. 14037 din data de 22.05.2017 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare organizeaza concurs in vederea ocuparii unor posturi de natura contractuala vacanta.  

 

Anunt nr. 14039 din data de 22.05.2017 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, perioada nedeterminata.

Tabel Nominal

 privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.

Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.Tabel Nominal privind rezultatele ob?inute în urma sus?inerii probei scrise, de c?tre candida?ii înscri?i la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocup?rii urm?toarelor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr. 33024/17.11.2017.

TABEL NOMINAL

 privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale ob?inute de c?tre candida?ii înscri?i la concursul organizat în vederea ocup?rii unor posturi de natur? contractual? vacante conform Anun?ului nr

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: [email protected]

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati