Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Hotarari 2020

Hot 26 încet activ CPC Roua Halmeu Hot 27 infiint serv soc CPRU Adapost de noapte Hurezu Hot 28 înfiint serv soc LP Venus Hot 29 modif HCJSM 42 din 2016 privind aprob ROF Hot 31 modif Org si St fc ale DGASPC Hot 46 aprob plan de actiune pe 2020 Hot 59 aprob buget general consolidat Jud SM pe 2020 Hot 68 ap...
Detalii


Hot?râri 2019

Hot 10 modif Organigr si Stat fc DGASPC Hot 18 aprob plan actiune serv soc 2019 Hot 23 aprob proiect VENUS Hot 44 pt modif anexei Compon nomin CPC Hot 55 revoc dr admin al SJU SM si darea in admin DGASPC Hot 58 aprob indic teh ec aferenti obiectiv proiect Inchid Halmeu Hot 59 aprobare proiect Închid CPC Floare de co...
Detalii


Hotarâri 2018

Hot 11 aprob norme specif atrib contr finant neramb asist soc Hot 12 aprob cost mediu lunar CPV Viile SM Hot 13 aprob operat cadastr modif limite propr Iris Berindan Hot 23 aprob cost mediu lunar CPV Viile SM Hot 24 aprob proiect SINDEX asig cofinant implem DGASPC Hot 25 aprob cesionare titlu gratuit parte soc Mobility Ho...
Detalii


Hot?râri 2017

Hot 4 modif HCJSM 155 din 2004 infiint CPC Hot 5 aprob prelung termen dare fol imobil Asoc Sf Acoperam Hot 33 aprob compon nomin EIL SM prev si combat exploat copii Hot 72 modif Anexa 13 HCJSM 42 din 2016 Hot 79 modif stat fc aparat propriu Hot 107 aprob norme specif atrib contr finant neramburs din buge Hot 110 modif HCJ...
Detalii


Hot?râri 2016

Hot 16 privind aprob bug general consolidat al Jud SM pe anul 2 Hot 18 privind aprob bugetului de venituri si chelt al Mobility Hot 25 privind desemnarea reprez Jud SM in calitate de asociat  Hot 28 privind aprob unor acte aditionale la Conv de parteneriat Hot 29 privind rectif bug general consolidat al Jud SM  Hot ...
Detalii


Hot?râri 2015

Hot 22 aprob acte adit la conv parten cu furniz serv soc Hot 23 inch Conv parten cu Crucea Rosie Hot 24 inch Conv parten cu Asoc Casa Sperantei Hot 36 modif Organ si Stat fc aparat propriu DGASPC Hot 50 stab cost mediu lunar intret benefic serv soc 2015 Hot 51 aprob infiint CRRN Cristiana Hot 71 modif Organ Stat fc aparat...
Detalii


Hot?râri 2014

Hot 2 prob buget gen consolid Jud SM 2014 Hot 25 modif stat fc DGASPC Hot 26 aprob acte adit la conv parten furniz serv soc Hot 27 inch Conv parten cu Asoc Lacramioara Hot 44 prob ROF DGASPC Hot 45 inch Conv parten cu Asoc Org Caritas a Diecezei SM Hot 56 punere la disp imob Georgescu 16 proiect PROSOCIAS Hot 76 infii...
Detalii


Hot?râri 2013

Hot 25 aprob prelung acord asoc cu ONG si UAT Hot 26 aprob prelung acord asoc cu Ajutam ca sa invatam Hot 27 aprob cost mediu lunar de intret 2013 si contrib proprie Hot 28 aprob prelung acord asoc cu Asoc Congrag Fiicele Indurar Hot 29 prelung acord asoc inche cu Asoc Caritas Catolica Oradea Hot 30 modif si complet Hot 11 di...
Detalii


Hotărâri 2012


Detalii


Hotărâri 2011


Detalii


Hotărâri 2010


Detalii


Hotărâri 2009


Detalii


Hotărâri 2008


Detalii


Hotărâri 2007


Detalii


Hotarâri 2006

Hot 9 privind aprob preluarii CIAS SM si Carei in subordinea CJ Hot 10 privind aprob organigramei statelor de functii si ROF  Hot 18 privind cofinantarea de la bugetul propriu a executiei  Hot 29 privind stab indemniz de sedinta a membrilor CPC si CEPH Hot 30 privind aprob rezult inventarierii patrim DGASPC  Ho...
Detalii


Hotărâri 2005

Hot 5 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DGASPC pe   Hot 23 privind desemnarea unor consilieri judeteni pt a face pa   Hot 47 privind modif anexei 1 la HCJSM nr 100 din 2003 privind   Hot 50 privind aprob Planului judetean de restructurare a insti   Hot 51 privind aprob organigrame...
Detalii


Hotărâri 2004

Hot 9 privind adoptarea Strategiei judetene pt prot spec si integrarea sociala a pers cu handicap   Hot 16 privind mandatarea Presed CJSM sa achizitioneze unele bunuri imobile in cadrul proiectelor de finant Phare RO SM 327 si 329 implem de DGPCAS   Hot 29 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DGPCAS pe anul 2...
Detalii


Hotărâri 2003

Hot 11 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DJPC pe anul 2002 scoaterea din functiune a mijl fixe si declasarea sau casarea mijl mat   Hot 26 privind incetarea activ CPC 10 Odoreu   Hot 27 privind modif si complet HCJSM nr 50 din 2002 privind aprob struct organiz nr de personal statelor de functii si ROF ale ...
Detalii


Hotărâri 2002

Hot 11 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DJPC pe anul 2002   Hot 42 privind trecerea unor imob din propr publica a jud SM si admin DJPC in propr publica a unor UAT   Hot 48 privind modif si complet anexei 1 a Hot 214 din 2001 privind reorganiz CPC   Hot 49 privind reducerea parcului auto al DJ...
Detalii


Hotărâri 2001

Hot 40 privind modif si complet HCJSM 112 din 2000   Hot 77 privind stab costului anual pt fiecare copil aflat in dificultate, a celui cu hand precum si a pers majore care beenfic de prot in cond legii   Hot 78 privind aprob ROF a CPC   Hot 79 privind aprob ROF ale CPCNS din cadrul DJPC   Hot 8...
Detalii


Hotărâri 1999

Hot 27 privind aprob contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1998 al DJPC   Hot 48 privind transferarea unitatilor din subord CJSM in subord cons locale   Hot 62 privind organiz si functionarea CPC   Hot 63 privind aprob organigramei, ROF, a fiselor de evaluare a posturilor DJPC si CPC &nbs...
Detalii


Hotărâri 1998

Hot 15 privind aprob Statului de functii pe anul 1998 si a nivelului de salarizare a personalului DJPC   Hot 45 privind aprob bug de venit si chelt al DJPC pe anul 1998   Hot 48 privind modif si aprob statului de functii a DJPC si CPCHot 56 privind modif   Hot 56 privind modif Hot 43 a CJSM privind aprob bu...
Detalii


Hotărâri 1997

Hot 67  infiint Dir Jud Serv Soc   Hot 96 privind organiz Comisiei pt prot copil aflat in dificultate   Hot 99 de modif a Hot 67 din 1997 privind infiint Dir jud de serv soc
Detalii


Hotărâri 2000

Hot 10 privind inchiderea CPC 5 Ardud   Hot 24 privind aprob contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1999 al DJPC   Hot 25 privind numirea comisiei de preluare a instit prev de HG 261 din 2000   Hot 52 privind aprob struct organizatorice, nr de personal si a ROF a DJPC   Hot 93 pri...
Detalii

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: [email protected]

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati