Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Anunt selectie GT VVD proiect VENUS-Impreuna pentru o viata in siguranta! - iulie 2021 - publicat în data de 01.07.2021.
 

Anunt selectie dosare depuse VVD rezultate finale luna iunie 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! -  publicat in data de 30.06.2021


Comunicare rez. inainte de contest. dosare VVD luna iunie 2021 Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de - 22.06.2021

 


 Anunt în cadrul proiectului„Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, Cod SMIS 130557 implementat de DGASPC SM in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020 - publicat  azi 18.06.2021


Anunt organizarea activitatii de voluntariat in cadrul proiectului VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de 17.06.2021

 


Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, aflate în cautarea unui loc de munca Proteze pentru membrele superioare

 


Anunt selectie GT VVD proiect VENUS-Împreuna pentru o viata in siguranta! - iunie 2021 - publicat în data de 02.06.2021


Anunt selectie dosare depuse VVD rezultate finale luna mai 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! -  publicat in data de 28.05.2021.


Comunicare rez. inainte de contest. dosare VVD luna mai 2021 Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de - 19.05.2021.


Comunicat de presa  -  proiect ,, Suntem alaturi de TINE(ri) " - cod MySMIS: 135172 - finantat prin programul Operational Capital Uman 2014 - 2020. - publicat azi 31.05.2021


 

Comunicat de presa 3 - ParentBank - Lansarea Bancii de Timp dedicata parintilor singuri - publicat în data de 13.05.2021
 
 
 
Sec?iunea pentru ata?amente
 
 
 

 

Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta" împreuna cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate au deosebita onoare de a anunta deschiderea activitatii de screening TB în judetul Satu Mare în cadrului proiectului: POCU 4.9:  ,,Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente'', proiect sustinut de Ministerul Sanatatii si finantat prin programul POCU.

Judetul Satu Mare se situeaza in categoria judetelor cu incidenta peste media pe tara (55,1 la 100.000 locuitori in 2019) si astfel, au fost selectate 10 comunitati in functie de numarul de cazuri inregistrate: Supur, Socond, Viile Satu Mare, Vetis, Dorolt, Lazuri, Apa, Bixad, Calinesti Oas, Tarna Mare.

Activitatea de screening TB se desfasoara prin deplasarea caravanei mobile in localitatile mentionate anterior, dupa un program prestabilit si cu respectarea normelor legale in vigoare. Caravana este un cabinet medical mobil dotat cu aparatura moderna de radiologie, instrumente de analiza si depistare precoce a microbului tuberculozei, dar si a altor 14 patologii, iar asistenta este asigurata de un echipaj format din trei profesionisti: un asistent medical de radiologie, un registrator medical si un responsabil logistica.

 Anunt selectie GT VVD proiect "VENUS-Împreuna pentru o viata in siguranta!" - mai 2021 - publicat în data de 04.05.2021.

 

Anunt selectie dosare depuse VVD rezultate finale luna apr. 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de 26.04.2021

 

Comunicare rez. inainte de contest. dosare VVD luna apr. 2021 Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de 19.04.2021

 

Anunt selectie dosare depuse VVD luna aprilie 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat în data de 01.04.2021.

 

Anunt servicii oferite în cadrul proiectului VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta! - martie 2021

 

 Planul de actiune 2021 - prezentare informativa

 

 

Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati,aflate în cautarea unui loc de munca

            Prin acest buletin informativ, DGASPC Satu Mare doreste sa întinda o mâna de ajutor persoanelor cu dizabilitati din judetul Satu Mare, care, cu acest sprijin se vor putea integra/reintegra mai usor în câmpul muncii.

            Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), în parteneriat cu Agentia Nationalt pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), implementeaza proiectul "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinantat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.1. Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie.

Voucherele oferite, în valoare de 23.000 de lei, adica peste 4.700 de euro, vor putea fi utilizate pentru achizitionarea a doua tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, care sa-i ajute pe beneficiari sa se integreze în câmpul muncii. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii nr. 1.263/2019, de aceste vouchere pot beneficia persoanele care:

au o dizabilitate atestata prin certificatul de încadrare în grad de handicap

nu au un loc de munca si sunt în cautarea unuia;

au vârsta de munca (cuprinsa între 18 si 65 ani).

Pentru a putea beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilitati trebuie sa se prezinte la Agentia Judeteant pentru Ocuparea Fortei de Munct (AJOFM) de care apartine, cu urmatoarele documente:

  1. actul de identitate,
  2. adeverinta medicala
  3. ultimul document de studii.

Apoi, dupa înregistrarea la AJOFM, va depune la DGASPC urmatoarele acte:

  1. cererea pentru acordarea voucherului;
  2. certificatul de încadrare în grad de handicap si anexa acestuia (în copie);
  3. recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
  4. acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca asigurate de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, însotit de planul individual (în copie);
  5. angajamentul ca nu înstraineaza produsul asistiv.

DGASPC transmite cererile catre Autoritatea Nationalt pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), care emite voucherele nominale tiparite, iar persoanele cu dizabilitati – titulari ai voucherului, vor fi anuntate s se prezinte la DGASPC pentru ridicarea acestora

Dupa ce obtine voucherul, persoana cu dizabilitati se adreseaza unui furnizor de tehnologie asistiva ai primeste produsul ce trebuie ss se afle pe lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive de acces prioritare pentru angajare.

Lista furnizorilor se gaseste în Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 721/481/310/2019.

 

 

Anunt selectie dosare depuse VVD luna martie 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat în data de 01.03.2021;

 

 

 

Comunicare rez. inainte de contest. dosare VVD luna februarie 2021 Venus - împreuna pentru o viata în siguranta! - publicat în data de 17.02.2021

 

 Anunt selectie GT februarie 2021 Venus - impreuna pentru o viata în siguranta! - publicat in data de 22.02.2021

 

Anunt selectie GT VVD - publicat în data de 02.02.2021

 

Anunt selectie dosare depuse VVD rezultate finale luna ianuarie 2021  Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de 29.01.2021

 

 Comunicare rez. inainte de contest. dosare VVD luna ian 2021 Venus - impreuna pentru o viata in siguranta! - publicat in data de 27.01.2021 

 

NOUA modalitatea de decontare a transportului în cazul persoanelor cu dizabilit??i - Anexa 1 Cerere optiune transport - Anexa 2 Cerere decontare

 

 

Anunt selectie GT Ianuarie 2021 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 06.01.2021

 

Comunicat lansare proiect ,, Suntem alaturi de TINE(ri) " - cod MySMIS: 135172 - finantat prin programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.

 

Anunt selectie GT Decembrie 2020 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 02.12.2020

 

Anunt proiect Venus impreuna pentru o viata in siguranta selectie dosare depuse VVD rezultate finale - publicat in data de 13.11.2020

 

Comunicare proiect Venus - impreuna pentru o viata in siguranta rezultate inainte de contestatii dosare depuse VVD  - publicat in data de 09.11.2020

 

Anunt selectie GT Noiembrie 2020 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 02.11.2020.

 

Anunt - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare (DGASPC) angajeaza asistenti maternali profesionisti în cadrul proiectului ”TEAM-UP  : Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” , cod SMIS 127169 -   publicat azi 13.10.2020

CERERE DE EVALUARE INITIALA IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL

CURRICULUM VITAE

 

Anunt selectie GT Octombrie 2020 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 01.10.2020

Anunt - Proiect Venus - Împreuna pentru o viata în siguranta - '' Ciclul violentei domestice poate fi intrerupt daca tu decizi asta! - publicat azi 25.08.2020

 

        

 

                 Anunt - Mediatizare proiect - Venus - IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA - publicat azi 22.07.2020

Anunt - Proiect Venus - Împreuna pentru o viata în siguranta - '' Ciclul violentei domestice poate fi intrerupt daca tu decizi asta! - publicat azi 23.06.2020

Anunt in cadrul proiectului TEAM_UP-Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169- Campania de promovare a profesiei de asistent maternal profesionist. - publicat azi 19.06.2020

 

Anunt de lansare a proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, Cod SMIS 130557 implementat de DGASPC SM in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020. - publicat azi 09.06.2020
 
Anunt proiect Venus impreuna pentru o viata in siguranta selectie dosare depuse VVD rezultate finale - publicat in data de 23.04.2020
 
Comunicare proiect Venus impreuna pentru o viata in siguranta rezultate inainte de contestatii dosare depuse VVD - publicat in data de 23.04.2020

Comunicat - Proiect Venus - Împreuna pentru o viata în siguranta cod SMIS 128038 publicat azi 06.04.2020

Anunt selectie GT Aprilie 2020 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 01.04.2020

Comunicat - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038, Locuinta protejata pentru persoanele victime ale violentei domestice - publicat in data de 04.03.2020

Anunt proiect Venus impreuna pentru o viata in siguranta selectie dosare depuse VVD rezultate finale - publicat in data de 04.03.2020

Comunicare proiect Venus - impreuna pentru o viata in siguranta rezultate inainte de contestatii dosare depuse VVD  - publicat in data de 03.03.2020
 
Anunt public privind inlocuire conducta de apa CIAS Alexandru Carei
 
Spot publicitar - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038 - publicat in data de 26.02.2020
 
Anunt solicitare acord de mediu inlocuire conducta de apa CIAS Alexandru Carei
 
Anunt selectie GT Februarie 2020 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 03.02.2020
 
Anunt proiect Venus impreuna pentru o viata in siguranta selectie dosare depuse VVD rezultate finale - publicat in data de 23.01.2020
 
Comunicare Proiect Venus - Împreuna pentru o viata în sigurana rezultate inainte de contestatii dosare depuse VVD - publicat in data de 20.01.2020
 
Comunicat - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038 - publicat in data de 10.01.2020
 
Anunt - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038. Anuntul de selectie a GT - publicat in data de 09.01.2020
 
Anunt - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038. Anuntul de selectie a GT - publicat in data de 30.12.2019
 
Poster - ARGUS - sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” - publicat in data de 18.12.2019
 
Poster - ARGUS - sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” - publicat in data de 16.12.2019
 
Anunt - Proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038. - publicat in data de 09.12.2019
 
Poster - ARGUS - sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” - publicat in data de 05.12.2019
 
Anunt selectie GT Decembrie 2019 Venus impreuna pentru o viata in siguranta - publicat in data de 02.12.2019
 
Anunt - Modificare depunere dosare candidatur? GT 20.12.2019 proiect Venus - Împreun? pentru o via?? în siguran??! cod SMIS 128038. Metodologie, - publicat in data de 25.11.2019
 
Anunt - ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” - publicat in data de 19.11.2019

Anunt - “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”
 
Anunt de selectie a grupului tinta in cadrul proiectului "VENUS - Împreun? pentru o via?? în siguran??!", cod SMIS 128038. Metodologie Noiembrie 2019
 
Comunicat - „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169
 
Comunicat - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare, în calitate de partener, implementeaza proiectul "VENUS - Împreuna pentru o viata în siguranta!", cod SMIS 128038. - postat azi 20.05.2019
 
Comunicat - DGASPC Satu Mare, în calitate de partener, implementeaz? proiectul "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", anun?? efectuarea selec?iei în vederea evalu?rii, form?rii ?i atest?rii, în condi?iile legii, de asisten?i maternali profesioni?ti.
 
Comunicat - DGASPC Satu Mare, in calitate de partener, implementeaza proiectul "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", cod SMIS 127169.
 
Serbarea Zilei Interna?ionale a Persoanelor cu Dizabilit??i, la Centrul de Îngrijire ?i Asisten?? pentru Persoanele cu Handicap Mintal “O VIA?? NOU?“
 
Comunicat de pres? - Gala Copiilor Talenta?i - Premiile DGASPC ?i Program Ziua por?ilor deschise 2018
 
Performan?e ale copiilor din sistemul de protec?ie s?tm?rean - Concurs interna?ional de ” Sunet ?i imagine FOTO 2018” - varianta editabila in format Word.
 
1 IUNIE  2018, Ziua Copilului la DGASPC Satu Mare - varianta editabila in format Word.

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: [email protected]

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati