Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare

Adrese mail serviciu aparat propriu si centre-ctf

1 Directorul general are in subordine:

 

1.1 Directori generali adjuncti;

        1.1.1 Director general adjunct - asistenta sociala

        1.1.2 Director general adjunct economic 

 

1.2 

Serviciul/Birou/Compartiment

E-mail      

1.2.1 

 Compartiment audit intern

audit@dgaspcsm.ro

1.2.2

 Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul

comunicare@dgaspcsm.ro

1.2.3

 Serviciul juridic si contencios

juridic@dgaspcsm.ro

1.2.4

 Serviciul management resurse umane si salarizare

resurseumane@dgaspcsm.ro

1.2.5

 Biroul managementul calitatii si monitorizare servicii sociale, contractare servicii sociale si informatica

managementulcalitatii@dgaspcsm.ro

1.2.6

 Birou intern de prevenire si protectie

psi@dgaspcsm.ro

1.2.7

 Serviciul monitorizare, strategii, programe, proiecte

      1.2.7.1  Compartimentul monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala si incluziune sociala

      1.2.7.2  Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistente sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale

monitorizare@dgaspcsm.ro

1.2.8

 Biroul adoptii si monitorizare postadoptii

adoptii@dgaspcsm.ro

1.2.9       

 Compartiment prevenire marginalizare sociala si asistenta persoane   varstnice

marginalizare@dgaspcsm.ro

 

 

1.1.1 Directorul general adjunct - asistenta sociala are in subordine:

1.1.1.1  

 Serviciul management de caz in domeniul protectiei copilului

 1.1.1.1.1 Compartiment Protectie de tip alternativ - Asistenta Maternala

 1.1.1.1.2 Compartiment Protectie de tip alternativ - Plasamente Familiale

managementcopii@dgaspcsm.ro                    

1.1.1.2

 Compartiment protectie de tip rezidential

rezidential@dgaspcsm.ro

1.1.1.3

 Serviciul de interventie pentru situatii de abuz, violenta in familie, trafic si alte suituatii de urgenta in domeniul asistentei  sociale

 1.1.1.3.1 Compartimentul violenta domestica

 1.1.1.3.2 Compartimentul Telefonul Copilului

abuz@dgaspcsm.ro

1.1.1.4

Compartimentul de evaluare complexa a copilului

evaluarecopii@dgaspcsm.ro

1.1.1.5

 Compartiment secretariatul Comisiei pentru protectia copilului

secretariatcopii@dgaspcsm.ro

1.1.1.6

 Presedintele comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

cepah@dgaspcsm.ro

 

1.1.1.7

 Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

 1.1.1.7.1 Compartiment secretariat tehnic al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

evaluareadulti@dgaspcsm.ro

1.1.1.8

 Compartiment management de caz pentru adulti cu dizabilitati

managementadulti@dgaspcsm.ro

 

 

1.1.2 Directorul general adjunct economic are in subordine:

1.1.2.1  

 Serviciul buget, finante, contabilitate

  1.1.2.1.1 Compartiment administrativ, patrimoniu si aprovizionare                                                                                                                             

 contabilitate@dgaspcsm.ro   administrativ@dgaspcsm.ro                        
1.1.2.2

 Compartiment Evidenta si Plata Prestatii Sociale

evaluarecomplexa@dgaspcsm.ro
1.1.2.3

 Birou achizitii publice

achizitii@dgaspcsm.ro
1.1.2.4

 Biroul tehnic, logistic si arhiva

tehnic@dgaspcsm.ro

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati