Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare

Adrese mail serviciu aparat propriu si centre-ctf

1 Directorul general are in subordine:

 

1.1 Directori generali adjuncti;

        1.1.1 Director general adjunct - asistenta sociala

        1.1.2 Director general adjunct economic 

 

1.2 

Serviciul/Birou/Compartiment

E-mail      

1.2.1 

 Compartiment audit intern

[email protected]

1.2.2

 Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul

[email protected]

1.2.3

 Serviciul juridic si contencios

[email protected]

1.2.4

 Serviciul management resurse umane si salarizare

[email protected]

1.2.5

 Biroul managementul calitatii si monitorizare servicii sociale, contractare servicii sociale si informatica

[email protected]

1.2.6

 Birou intern de prevenire si protectie

[email protected]

1.2.7

 Serviciul monitorizare, strategii, programe, proiecte

      1.2.7.1  Compartimentul monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala si incluziune sociala

      1.2.7.2  Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistente sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale

[email protected]

1.2.8

 Biroul adoptii si monitorizare postadoptii

[email protected]

1.2.9       

 Compartiment prevenire marginalizare sociala si asistenta persoane   varstnice

[email protected]

 

 

1.1.1 Directorul general adjunct - asistenta sociala are in subordine:

1.1.1.1  

 Serviciul management de caz in domeniul protectiei copilului

 1.1.1.1.1 Compartiment Protectie de tip alternativ - Asistenta Maternala

 1.1.1.1.2 Compartiment Protectie de tip alternativ - Plasamente Familiale

[email protected]                    

1.1.1.2

 Compartiment protectie de tip rezidential

[email protected]

1.1.1.3

 Serviciul de interventie pentru situatii de abuz, violenta in familie, trafic si alte suituatii de urgenta in domeniul asistentei  sociale

 1.1.1.3.1 Compartimentul violenta domestica

 1.1.1.3.2 Compartimentul Telefonul Copilului

[email protected]

1.1.1.4

Compartimentul de evaluare complexa a copilului

[email protected]

1.1.1.5

 Compartiment secretariatul Comisiei pentru protectia copilului

[email protected]

1.1.1.6

 Presedintele comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

[email protected]

 

1.1.1.7

 Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

 1.1.1.7.1 Compartiment secretariat tehnic al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

[email protected]

1.1.1.8

 Compartiment management de caz pentru adulti cu dizabilitati

[email protected]

 

 

1.1.2 Directorul general adjunct economic are in subordine:

1.1.2.1  

 Serviciul buget, finante, contabilitate

  1.1.2.1.1 Compartiment administrativ, patrimoniu si aprovizionare                                                                                                                             

 [email protected]   administrativ@dgaspcsm.ro                        
1.1.2.2

 Compartiment Evidenta si Plata Prestatii Sociale

[email protected]
1.1.2.3

 Birou achizitii publice

[email protected]
1.1.2.4

 Biroul tehnic, logistic si arhiva

[email protected]

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: [email protected]

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati