Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Birou Resurse Umane si Salarizare

1. FORMULAR DE ÎNSCRIERE - Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 611/2008

 

Serviciu Evaluare Complexa in Domeniul Asistentei Sociale (SECDAS):

Documente pentru PRESTATII SOCIALE:

1. Cerere tipizata pentru eliberarea cardului european pentru persoanele cu dizabilitati          - prezentare video     

2. Cerere actualizare date
3. Cerere imputernicire in caz de deces
4. Cerere restanta
5. Cerere retrimitere
6. Cereri microbus
7. Cereri tren
8. Model legitimatii
9. Rovinieta anexa 2 (pentru persoanele care au in ingrijire persoana cu dizabilitati copiii si adulti
neavand in posesie autoturism) - transmitere prin email [email protected]
 
Documente pentru DOSAR SEC copiii:
1. Opis  dosar copiii
2. Ancheta sociala si factori de mediu
3. Cerere
4. Fisa medicala sintetica
5. Fisa psihologica
6. Fisa psihopedagogica
7. Declaratie parinte
 
CERERE pentru evaluare ADULTI:
1. Cerere TIP de evaluare complexa si acord prelucrarea datelor cu caracter personal
 

Birou Adop?ii:

1. Model de cerere de evaluare în vederea ob?inerii atestatului de persoan?/familie apt? s? adopte

2. Documentele necesare solu?ion?rii cererii de evaluare  (Anexa 1 la normele metodologice)

 

Serviciului Management de Caz pentru Adulti ?i Monitorizare Servicii Sociale (SMCAMSS):

1. Cerere privind admiterea în cadrul unui centru reziden?ial pentru persoane adulte cu handicap.
2. Cerere privind admiterea în cadrul unui centru rezidential pentru persoane adulte cu handicap necesar? pentru persoanele care detin reprezentant legal (curator/tutore, numit prin sentinta civila/judecatoreasca).
3. Cerere privind admiterea în cadrul unui camin pentru persoane varstnice Viile Satu Mare.
4.  Cerere privind admiterea în cadrul unui camin pentru persoane varstnice Viile Satu Mare, pentru care s-a numit reprezentant legal curator/tutore, numit prin sentinta civila/judecatoreasca).
5. Cerere privind amiterea în cadrul Centrului Social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care au parasit sistemul de protectia copilului din judetul Satu Mare, localitatea Noroieni.
6. Cerere privind beneficiarea de servicii de recuperare ?i integrare sociala în cadrul Centrului de Servicii de Recuperare ?i Reabilitare de Tip Ambulatoriu ”Sfântul Spiridon” din localitatea Satu Mare, Aleea Aurora, nr.1-3, judetul Satu Mare.
7. Fisa Medicala Sintetica care trebuie completata de catre medicul de familie.

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: [email protected]

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati